De blockchain zorgoplossing!

De technologie 

Health Chain Control werkt met een door Northchain ontwikkelde technologie en kan daarmee ketenintegratie in de zorg toepassen. Tezamen met zorgaanbieders in de eerste lijn, specialisten in ziekenhuizen en CMIO’s (Chief Medical Information Officers) is er gewerkt aan een structurele oplossing waarbij het realtime kunnen inzien van de correcte data mogelijk is. Doormiddel van een zogenaamde Healthchain, kunnen verschillende databronnen eenvoudig aan elkaar gekoppeld worden. In de chain wordt een soort logboek bijgehouden waar de meest recente data worden opgeslagen. Op deze wijze kan een geautoriseerde gebruiker altijd de meest recente data inzien, bijvoorbeeld een arts die de patiëntgegevens van een verwezen patiënt kan inzien.

In de Healthchain worden alle stappen in een proces gelogd. Hierdoor ontstaan gecertificeerde data die non-muteerbaar zijn. Dit creëert de mogelijkheid om processen in de zorg eenvoudig te analyseren, te sturen en te managen. Deze procesoptimalisatie en procesmanagement kan op alle niveaus van de keten worden toegepast. De overheid, zorgverzekeraar, ziekenhuis, huisarts enz. kunnen zodoende de zorgketen analyseren, zowel procesmatig, inhoudelijk als financieel.

Het unieke van de Healthchain is, dat deze parallel loopt aan de reeds gebruikte software-programma’s. De Healthchain is volledig autonoom en dus onafhankelijk van andere systemen. De zorgaanbieders worden niet gedwongen om met systemen van één en dezelfde softwareaanbieder te werken. Hierdoor wordt de autonomie van zorgaanbieders in stand gehouden. Het werken met een Healthchain heeft verder als belangrijk voordeel dat de anonimiteit volledig gewaarborgd blijft.

De zorg vraagt om een structurele oplossing voor ketenintegratie, waarbij ongestoord koppeling van databestanden plaats kan vinden mét behoudt van anonimiteit. Daarnaast bestaat al langer de behoefte om de zorg meer transparant te maken en verspilling tegen te gaan.

HealthChainControl

Ketenintegratie moet bewerkstelligen dat data afkomstig van een scala aan diverse en heterogene informatiesystemen kan worden gebruikt op een geïntegreerde en uniforme manier. Onze oplossing is in staat om deze verschillende externe databronnen te koppelen in één centraal hoofdproces en wel op zo’n wijze dat alle data in precies het juiste format wordt aangeboden en verwerkt. Vanwege de technische invulling van onze oplossing kan data uit deze verschillende systemen worden geïntegreerd.

Met de bestaande methode, die nu landelijk wordt gebruikt, is het op korte termijn onmogelijk om aan al deze voorwaarden te voldoen. Alleen als we de zorg structureel voorzien van slimme, parallelle ketenintegratie (of data uitwisselingssystemen) kunnen we processen en data veilig en eenvoudig analyseren en processen optimaal sturen. Health Chain Control en onze domeinexperts kunnen met de NorthChain technologie hierin voorzien.

Ketenintegratie:

Privacy 

Bij het inzien en uitwisselen van data is het belangrijk om privacy te waarborgen en privacywetgeving correct te implementeren. De Healthchain oplossing helpt uw organisatie hierbij. Zo kunnen standaard gegevens alleen ingezien worden door geautoriseerde personen en partijen en worden alleen gegevens gebruikt die nodig zijn voor de uitvoering van die stap in het proces (dataminimalisatie). Daarbij worden er geen persoonsgegevens opgeslagen in de blockchain zelf, maar worden bevraagd bij externe databronnen. Mocht het nodig zijn dat de data uit de Healthchain hard moet worden verwijderd (het ‘recht’ om vergeten te worden), dan kan dat op een eenvoudige manier door de link te verbreken tussen de anonieme data en zijn originele bron. Op deze wijze is de privacy gewaarborgd in uw processen volgens de richtlijnen van de AVG.

Borging van Privacy door geanonimiseerde representatie van een persoon in de blockchain, en met een link naar echte data in een externe databron:

Functionaris A: deze is geautoriseerd om gegevens van Persoon B in te zien

Persoon B, is geanonimiseerd in de blockchain, bijv. als “dossier met nr.123”

Externe data met persoonsgegevens, bijv. van Persoon B

De link met de externe databron is verwijderd: Persoonlijke data van Persoon B is niet meer bereikbaar vanuit “dossier met nr.123”

Functionaris A: kan niet meer achterhalen wie gekoppeld is met “dossier met nr. 123”

Persoon B, is geanonimiseerd in de blockchain, bijv. als “dossier met nr.123”

Waarom kiezen voor Health Chain Control?