Mogelijkheden

Horizontaal verwijzen 

Binnen de 1e lijn is er enorme verscheidenheid in bekwaamheid en interessegebied. De ene huisarts heeft interesse in kleine chirurgie, de andere heeft zich bekwaamd in het behandelen van hartritmestoornissen. Deze diversiteit biedt de mogelijkheid om binnen een regio als huisartsen onderling zorg aan de bieden.

Health Chain Control heeft een digitaal platform ontwikkeld waarbij huisartsen naar elkaar kunnen verwijzen. Zo komt er minder druk te liggen bij ziekenhuizen en klinieken in de tweede lijn en brengt dit een grote kostenbesparing met zich mee. Zorg in de tweede lijn is immers duurder dan in de eerste lijn. 

Dit digitale platform wordt ontwikkeld door gebruik te maken van blockchaintechnologie van North Chain. Met deze blockchaintechnologie is alle data binnen dit platform volledig gecertificeerd en geautoriseerd.

Het systeem wordt door deze technologie volledig traceerbaar en is compleet transparant. Zo krijgen onder andere zorgverzekeraars, en andere zorgautoriteiten, de gelegenheid om op elk moment te kijken welke patiënt welke behandeling heeft ondergaan, door wie en wat de bijhorende kosten zijn. 

Ook vindt er door de blockchaintechnologie automatische verificatie van handelingen en financiële stromen plaats. Ook dit zal leiden tot besparingsmogelijkheden. 

Triage ambulance diensten 

Het personeel van de ambulance doet ter plaatse een snelle inschatting van conditie van de patiënt en naar welk ziekenhuis deze gebracht moet worden. In dat keuze moment is het van belang om te beschikken over relevante (medische) gegevens, zoals voorgeschiedenis, medicatie en allergieën. 

Ook gegevens over de spoedeisende hulp bezetting of capaciteit op de operatiekamers kan van belang zijn. Door deze gegevens te combineren in een dashboard kan het ambulance personeel direct de beste keuze maken voor de patiënt.

Eenmalig registreren, meervoudig gebruiken 

Koppeling ICT systemen

In een medisch consult zijn een aantal (algemene) medische gegevens van belang: allergieën, voorgeschiedenis, familie anamnese, medicatie etc. Om te voorkomen dat artsen aan de patiënt in herhaling vragen moeten stellen, kan middels de healthchain in de systemen gekeken worden waar de meest actuele informatie staat, de informatie wordt dat automatisch gekoppeld aan het consult. Zodoende beschikt de arts altijd over de meest recente medische gegevens.

Binnen een ziekenhuis kan het voorkomen dat er verschillende systemen gebruikt worden voor bijvoorbeeld de beeldvormende specialismen. De koppeling van deze systemen aan de verschillende EPD’s lukt vaak niet zonder problemen. Middels een healthchain kunnen deze systemen met elkaar communiceren en kunnen gegevens makkelijk uitgewisseld worden.

Zoals u hierboven leest zijn de toepassingsmogelijkheden van Healthchain technologie zeer breed.

Loopt u in de praktijk tegen problemen aan en vraagt u zich af of de Healthchain technologie iets voor u kan betekenen?

Waarom kiezen voor Health Chain Control?