In het Nederlandse zorglandschap lopen vele processen met ondersteuning van verschillende IT-systemen. Daardoor is het lastig om over correcte data te beschikken, zodat het analyseren, rapporteren en communiceren van essentiële informatie te laat of zelfs helemaal niet plaatsvindt. Het behoeft geen betoog dat naast het verhogen van de kwaliteit van de data, de zorgkosten drastisch verlaagd kunnen worden. Wij geloven dat we met onze Healthchain technologie hieraan een waardevolle bijdrage kunnen leveren door het verbeteren van de ketenintegratie tussen de verschillende systemen.

Werkwijze

Health Chain Control helpt organisaties om (zorg)processen in kaart te brengen en adviseert vanuit een uniek perspectief over het optimaal inrichten van deze processen en het leggen van de verbindingen hiertussen. Het unieke van onze benadering is dat we vanuit een bedrijfskundige invalshoek aan ICT processen werken. De eindgebruiker (klant) formuleert zelf een gewenst bedrijfsproces waaruit de Healthchain voortvloeit.

Voordelen van een Healthchain

Een Healthchain is een private blockchain en biedt daardoor maximale compliance en minimale risk. De blockchain stuurt, logt en communiceert, oftewel niemand slaat meer een processtap over en zo kan er foutloos gewerkt worden. Tevens heeft de private blockchain belangrijke eigenschappen, te weten:

Non-muteerbaarheid

De waarheid is technisch vastgelegd op een Healthchain, waardoor het procesverloop onomstotelijk vaststaat.

Transparantie

Het realtime kunnen inzien van de status van het proces en de data via het bijgeleverde dashboard

100% veiligheid

Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot (een gedeelte van) de Healthchain en de daaraan gekoppelde data.

Traceerbaarheid

Het realtime kunnen inzien van de status van het proces en de data.

De techniek

Health Chain Control is strategisch partner van NorthChain, werkt met een door NorthChain ontwikkelde technologie en kan daarmee ketenintegratie in de zorg toepassen. Tezamen met zorgaanbieders in de eerste lijn, specialisten in ziekenhuizen en CMIO’s (Chief Medical Information Officers) is er gewerkt aan een structurele oplossing waarbij het realtime kunnen inzien van de correcte data mogelijk is. Doormiddel van een zogenaamde Healthchain, kunnen verschillende databronnen eenvoudig aan elkaar gekoppeld worden. In de chain wordt een soort logboek bijgehouden waar de meest recente data wordt opgeslagen. Op deze wijze kan een geautoriseerde gebruiker altijd de meest recente data inzien, bijvoorbeeld een arts die de patiëntgegevens van een verwezen patiënt kan inzien.

In de Healthchain worden alle stappen in een proces gelogd. Hierdoor ontstaat gecertificeerde data die non-muteerbaar is. Dit creëert de mogelijkheid om processen in de zorg eenvoudig te analyseren, sturen en managen. Deze procesoptimalisatie en dit procesmanagement kan op alle niveaus van de keten worden toegepast. De overheid, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, huisartsen et cetera, kunnen zodoende de zorgketen analyseren, zowel procesmatig, inhoudelijk als financieel.

Toepassing
Onze Healthchain technologie is breed inzetbaar in verschillende facetten binnen de zorg. Onze consultants denken actief mee in het vinden van de optimale use-case binnen uw organisatie. Er zijn verschillende toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld bij zorgsubstitutie middels horizontaal verwijzen in de 1e lijn of triagering bij ambulancediensten.

Vraagt u zich af of de Healthchain technologie ook een waardevolle bijdrage kan leveren aan uw zorgproces?