Samen met de onmisbare kennis van artsen en verpleegkundigen benaderen we de uitdagingen in de zorg.

Het ontstaan van HCC 

Health Chain Control is ontstaan vanuit een gedeelde passie om zorg betaalbaar te houden en processen zo slim mogelijk in te richten. Vanuit onze domeinkennis en die van zorgpartners is gewerkt aan oplossingen voor de huidige uitdagingen in de zorg. De technologie van Northchain bleek daarbij een essentiële schakel te vormen. Rondom deze technologie hebben de partners van Health Chain Control elkaar gevonden. Eenieder kwam vanuit zijn/haar eigen vakgebied in aanraking met deze technologie. Het gemeenschappelijke enthousiasme hierover en de brede toepassingsmogelijkheden heeft ons samengebracht. De unieke samenstelling van ons team zorgt ervoor dat alle kennis en competenties aan boord zijn. Van medische domeinkennis, ICT technologische kennis tot praktische project management know how. Door intensieve samenwerking met artsen en andere zorgprofessionals zijn we gedreven om zorgoplossingen te ontwikkelen die aansluiten bij de wensen van de eindgebruiker.

Samenwerking met NorthChain 

Met de ontwikkelde technologie van NorthChain kunnen we de ketenintegratie in de zorg gecontroleerd loggen en te sturen. Tevens zijn de processtappen volledig traceerbaar, transparant, niet muteerbaar en 100 % veilig. Daarnaast is de Healthchain alleen toegankelijk voor geautoriseerde partijen. Het is derhalve een zeer betrouwbare technologie en voldoet volledig aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG-wet. Privacy is derhalve gewaarborgd.

Onze ervaring 

Vanuit onze klinische ervaring hebben we kunnen zien tegen welke uitdagingen het zorgpersoneel aanloopt. Hoe processen soms in de praktijk anders lijken te lopen, hoe uitwisselbaarheid van data vaak niet of onvolledig werkt en welke uitdagingen ketenintegratie met zich meebrengt. Daarnaast hebben we kunnen ervaren hoeveel verschillende domeinkennis aanwezig is bij artsen in de 1e lijn en hoe praktijk overstijgende samenwerkingen in de regio zouden kunnen leiden tot snellere, betere en goedkopere zorg. Samen met de onmisbare kennis van artsen en verpleegkundigen benaderen we de uitdagingen in de zorg. Door te kijken vanuit hun perspectief, ervaren we een goede aansluiting. Onze partner Northchain heeft geruime ervaring in de succesvolle implementatie van de Northchain technologie in diverse sectoren.

Netwerk 

We beschikken over een team van OLE-opgeleide consultants. Door de diversiteit in achtergronden van onze consultants vinden we in de volle breedte van de markt aansluiting bij onze klanten.

Maak kennis met de gezichten van Health Chain Control

nielsosinga

Drs. Niels Osinga

Partner

Gerda van der Wiel

Partner

Evert van der Wiel BSc

Partner

Vraagt u zich af of de Healthchain technologie ook een waardevolle bijdrage kan leveren aan uw zorgproces?